Elämää sukupolvien takaa -seminaari

Huomio kaikki kulttuurista kiinnostuneet ja historian tutkijat! Romano Missio ry on avannut ovet ainutlaatuiseen tapahtumaan, joka sukeltaa syvälle menneisyyteen ja valaisee Suomen romanien sukupolvien ennen julkaisemattomia tarinoita aina 110 vuoden (1904-2016) ajalta.

Tapahtuman yksityiskohdat

 • Päivämäärä: 7. syyskuuta 2023
 • Aika: klo 12.00-16.00
 • Paikka: Suomen kansallismuseo, Auditorio, Mannerheimintie 34, Helsinki

Tämä seminaari toimii aikakoneena, joka vie osallistujat matkalle yli sadan vuoden aikajanalle Suomen romanien historiaan ja yhteiskunnallisiin oloihin Suomessa. Oletko koskaan halunnut tietää, millaisia tarinoita, yhteiskunnallista osallisuutta ja osattomuutta sekä kohtaloita vuosikymmenet ovat kantaneet? Tämä tilaisuus tuo ne tarinat esiin monipuolisesti mm. arvokkaiden asiantuntijapuheenvuorojen ja vaikuttavan valokuvanäyttelyn kautta. Päivä huipentuu Romano Missio ry:n historiikin julkistamiseen – hetkeen, jossa yksien kansien välissä luovutetaan vuosikymmenten voimaa, tahtoa, kyyneleitä ja perintöä. Tilaisuudessa juhlakahvitus.

Mediaväen kutsutilaisuus: Ennen seminaaria järjestetään erillinen mahdollisuus mediaväelle tavata asiantuntijoita, saada ennakkotietoa seminaarin sisällöstä ja tutustua valokuvanäyttelyyn. Tämä tilaisuus luo pohjan uutisille, jotka herättävät yhteiskunnallista keskustelua ja kiehtovat yleisöä. (Liitteenä kutsu mediaväen käyttöön)

Mediatilaisuuden tiedot

 • Päivämäärä: 7. syyskuuta 2023
 • Aika: klo 10.00-11.00
 • Paikka: Suomen kansallismuseo auditorio, Mannerheimintie 34, Helsinki
 • Haastattelupyynnöt organisoi: Mertsi Ärling 0405092307, mertsi.arling@diak.fi
 • Painokelpoisia kuvia: Mission sivu

Tämä ainutlaatuinen seminaari on mahdollistettu yhteistyöllä Alfred Kordelinin säätiön ja Museoviraston kanssa. Heidän vahva tukensa on tehnyt tästä tilaisuudesta todellisen mahdollisuuden kunnioittaa historiaamme, tuoda esiin romanien yhteiskunnallista asemaa eri aikakausina ja juhlistaa kulttuurimme monimuotoisuutta.

Elämää sukupolvien takaa -hankkeen ja -historiikin tiedustelut:

Pia Kara projektipäällikkö ja historiikin kirjoittaja, Romano Missio ry
pia.kara@romanomissio.fi
050 324 1010

Tuula Åkerlund toiminnanjohtaja, Romano Missio ry
tuula.akerlund@romanomissio.fi
041 459 2529

 

Karjalan romaneja 1900-luvun alkuvuosina.


Aikamatka Suomen romanien historiaan: Romano Missio ry:n merkittävä panos yhteisön kehityksessä

Suomen vanhin valtakunnallinen romanijärjestö, Romano Missio ry, perustettiin vuonna 1906. Järjestö on kautta vuosikymmenten toiminut kristilliseltä arvopohjalta romaniväestön keskuudessa, keskittyen lastensuojeluun, sosiaali- ja koulutusalan palveluihin sekä diakonissosiaaliseen työhön. Romano Missio ry on myös korostanut romanikulttuurin ja -kielen vaalimista ja edistämistä.

Vuonna 2021 käynnistetty ”Elämää sukupolvien takaa” -hanke halusi tuoda arvokkaan aineistonsa osaksi Kansallisarkiston kokoelmia vuonna 2022. Hanke palkittiin Vuoden arkistoteko -palkinnolla, joka tunnusti aineiston merkittävän panoksen romanien osallisuuden ja historian dokumentoinnissa.

 • Romano Missio ry:n vuosille 1904–2016 ajoittuva arkistomateriaali on ollut tutkijoilta ja muilta asiasta kiinnostuneilta henkilöiltä suljettu aineisto. Kuitenkin siitä piirtyy kuva romaniväestön historiasta, kulttuurista ja tapaperinteistä sekä yhteiskunnallisesta asemasta yli sadan vuoden ajalta Suomessa, toteaa historiikin kirjoittaja ja Elämää sukupolvien takaa -hankkeen projektipäällikkö Pia Kara.

Historiallisen merkityksensä lisäksi järjestö on vaikuttanut aktiivisesti romanien yhteiskunnalliseen osallisuuteen. Romano Missio ry on toiminut vaikutusvaltaisesti myös kulttuuriperinteen siirtämisessä romaniyhteisön sisällä ja yhteiskunnassa, pyrkien kaventamaan eriarvoisuutta ja muuttamaan asenteita.

 • Järjestönä Romano Missio edistää romanien yhteiskunnallista osallisuutta ja kulttuuria dokumentoiden muutoksia. Historiikissa tuodaan esille järjestön pitkäjänteistä vaikutusta romanien asemaan. Järjestö on tehnyt vuosien varrella useita merkittäviä aloitteita romanien eriarvoisuuden vähentämiseksi mm. koulutuksessa, työelämässä ja asumisessa. Yhdistys avaa arkiston tutkijoiden käyttöön turvatakseen romanien historian säilymisen, painottaa Romano Mission toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund.

Tämän ainutlaatuisen historiikin kautta avautuu ikkuna Romano Missio ry:n vaikutukseen Suomen romanien elämässä. Historiikki valaisee järjestön perustamaa lastensuojelutoimintaa, sen merkitystä romanilasten kodinomaiselle kasvuympäristölle, sekä sen vahvaa panosta romanien yhteiskunnallisessa osallisuudessa. Myös romanien yhteiskunnallisen aseman muutokset eri vuosikymmeninä tulevat esille historiikissa.

 • Yli sadan vuoden toiminnan aikana yhdistyksen historiaa kuvaavaa aineistoa oli erittäin paljon. Historiikin sisältösuunnittelua tehtiin hankkeen ohjausryhmän sekä järjestön toiminnanjohtajan kanssa käytyjen keskustelujen ohjaamina. Kirjoittaessa oli kuitenkin tehtävä valintoja, ja kuten historiikeissa usein, ovat lopulliset painotukset kirjoittajan valintoja, historiikin kirjoittaja Pia Kara kertoo.

Romano Missio ry:n yhtenä näkyvimpänä toimintamuotona on ollut lastensuojelutoiminta. Ensimmäiset lastenkodit olivat toiminnassa jo 1910- ja 1920-luvuilla. Asumisolosuhteiden kohentuessa lastenkotihoidon tarve väheni, ja suuret lastenkodit muuttuivat perhe- ja pienryhmäkotimuotoisiksi lastensuojeluyksiköiksi.

 • Järjestön lastensuojeluyksiköt ovat antaneet kodin monille lapsille ennen vuosituhannen vaihtumista, kertoo toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund.

Järjestössä ollaan tyytyväisiä siihen, että historiikki ja arkistoaineisto ovat viimein saatavilla tutkijoiden ja yleisön käyttöön. Tämä avaus auttaa varmistamaan romanien historian ja kulttuurin säilymisen, samalla kun se jatkaa kahdensuuntaista dialogia romanien aseman vahvistamisesta ja kulttuurisen monimuotoisuuden arvostamisesta. Näyttelyn ja seminaarin avulla halutaan tuoda esiin yhdistyksen ja Suomen romanien historiaa sellaisena, miten se näyttäytyi yhdistyksen arkistoaineiston pohjalta. Näyttelytyöryhmään kuuluivat tutkija Risto Blomster, graafikko Valfrid Åkerlund, toiminnanjohtaja Tuula Åkerlund, asiantuntija Mertsi Ärling sekä Elämää sukupolvien takaa -hankkeen vastaava Pia Kara.

Yhdistys on panostanut perheiden auttamiseen tukemalla vanhemmuutta ja lasten koulunkäyntiä. Kuva 2010-luvulta.

 

Romanilähetystyön aloittaja ja Mustalaislähetys ry:n perustaja Oskari Jalkio 1940-luvulla.

 

Mustalaislähetyksen Sipoon Martinkylässä sijannut Kotimäen lastenkoti toimi ajalla 1953–1998.

Yhdistyksen opintorahastosta on vuodesta 1955 alkaen jaettu avustuksia lähes 1000 opiskelevalle romaninuorelle.

 

Keuruulla järjestettiin ”romanijuhlat” vuonna 1947 Mustalaislähetyksen toiminnassa mukana olleen Vapaa kirkon pastori Eeli Jokisen toimesta. Romanijuhlilla kuultiin evankeliumia ja tiedotettiin Mustalaislähetys ry:n toiminnasta.

 

Mustalaislähetyksen Sortavalan lastenkodin lapsia hoitaja Alma Hellgrenin kanssa vuonna 1911.

 

Romanien seurue 1930–luvun lopulla Viipurissa.

 

Erään romaniperheen koti vuonna 1957 Helsingin läheisyydessä.

 

Viipuriin suunnitellun halkotarha-yrityksen perustamiseksi kerättiin varoja erityisten ”halkotarhaseurueiden” järjestämien tilaisuuksien avulla. Tilaisuuksissa pidettiin puheita, esitettiin musiikkia ja näytelmiä. Kuvassa halkotarhaseurueen johtajina toimineet Mustalaislähetyksen pitkäaikainen työntekijä Hilma Kala (kuvassa vasemmalla) vieressään istumassa yhdistyksen perustaja Oskari Jalkio sekä oikealla Ida Blomerus ja viulisti Aleksanteri Åkerlund.

 

Mustalaislähetyksen Viipurin Kangasrannassa sijainneen romanikoulun oppilaat opettajansa Sofia Schwartzin kanssa vuonna 1906.